Deklaracja.edu.pl wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. OK
Wypełnij deklarację maturalną deklaracja.edu.pl
Planowanie matury dla szkoły matura planer dla szkół

Informacje dotyczące programu planera dla szkół znajdują się na stronie:


Aplikacja zintegrowana z deklaracja.edu.pl

Reklama

Deklaracja maturalna MATURA 2022
deklaracja.edu.pl za darmo

Maturzysto, abituriencie !!!

Jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum lub szkoły artystycznej w roku szkolnym 2021/2022 - nieuchronnie nadszedł moment w którym zdecydujesz do jakich egzaminów maturalnych przystąpisz na maturze.
  • Strona na której się znajdujesz pomaga poprawnie wypełnić wymaganą deklarację z wykorzystaniem narzędzia online (Załącznik edu 1a_N CKE).
  • Pamiętaj, że wypełniony druk musisz wydrukować dwustronnie (na jednej kartce) wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany z tej strony plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).
  • Tak przygotowaną deklarację do matury musisz podpisać w wymaganych miejscach (oznaczonych V) i złożyć w swojej szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.
  • Deklarację możesz wypełniać wiele razy - ważna jest ta deklaracja której wydruk dostarczysz do szkoły (każda deklaracja jest opatrzona unikalnym identyfikatorem).
  • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie maturalnym na ten rok szkolny - Centrala Komisja Egzaminacyjna (CKE) matura 2022
  • Terminy egzaminów maturalnych - matura terminy komunikat CKE

informacja Do poprawnego działania strony wystarczy dowolna przeglądarka ze standardowymi ustawieniami (włączona obsługa javascript) oraz program do odczytu plików PDF. Nie jest wymagana instalacja jakichkolwiek dodatków typu flash, java czy silverlight.

Pola wymagane wyróżnione są czerwoną ramką. - Pola zatwierdzone wyróżnione są zieloną ramką.

polityka prywatności Dane osobowe podane na tej stronie są przetwarzane tylko na potrzeby funkcjonowania systemu do planowania matur. Wgląd w te dane ma tylko Twoja szkoła (zgodnie z podanym kodem OKE) w ramach programu planera maturalnego. Dane osobowe i deklaracje, które nie zostały zatwierdzone przez szkołę, są bezpowrotnie usuwane z systemu po 30 dniach od ich wytworzenia. Dane zawarte w części - DANE KONTAKTOWE - są wykorzystywane tylko do wygenerowania deklaracji (nie są przechowywane w systemie). Wszystkie dane osobowe są usuwane po zakończeniu egzaminów maturalnych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie jest firma PolskiePortale.pl Sp. z o.o. (ul. Storrady 1; 71-602 Szczecin; KRS 79761; NIP PL 9552025793). Przetwarzanie danych jest zgodne z wytycznymi UODO dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych. Masz prawo w dowolnym momencie do dostępu, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Witryna deklaracja.edu.pl wykorzystuje pliki COOKIE do celów statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania formularza. Możesz wyłączyć pliki COOKIE używając ustawień przeglądarki, może to jednak spowodować nieprawidłowe działanie tej strony. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie https://polskieportale.pl/rodo

matura ok 34097
wypełnionych deklaracji w zeszłym roku Dziękujemy
e-mail

Pytania oraz zgłoszenia błędów i problemów prosimy przesyłać na adres:

polityka prywatności Deklaracja online dla absolwentów dostępna jest po podaniu prawidłowego roku ukończenia szkoły. W szczególnych przypadkach egzaminy dla absolwentów są odpłatne - szczegóły. W przypadku likwidacji szkoły macierzystej absolwenta, lub absolwenta sprzed 2005 roku deklarację składa się do OKE do 31 grudnia na specjalnych drukach - szczegóły w OKE.

kontrast
Deklaracja dostępna będzie po opublikowaniu aktualnych wzorów deklaracji przez CKE - prawdopodobna data: 2021-09-02. Niestety nie mamy wpływu na termin publikacji procedur przez CKE.
WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ
 MATURA - Dane identyfikacyjne 
6896274db1fd6145a9f9a5213f93a96e450f8784
2022
1a_N
Błędny kod szkoły, wymagany format kodu 333333-wwwww

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 - wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Kod szkoły to unikalny identyfikator nadany szkole przeprowadzającej egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Aby wypełnić te pole muisz zapytać o ten kod w swojej szkole.
Błędny rok ukończenia szkoły

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Należy podać rok ukończenia szkoły - np. 2022
Błędny rok otrzymania świadectwa. Nowa matura od 2004 roku. Rok otrzymania świadectwa nie może być wcześniejszy niż ukończenia szkoły.

OK
?
Należy podać rok otrzymania świadectwa dojrzałości - np. 2012
W przypadku nieuzyskania świadectwa dojrzałości pole to należy pozostawić puste.
?
Należy podać czy w poprzednich latach absolwent przystępował już do egzaminu maturalnego
Błędny kod klasy

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Jeśli uczęszczasz np. do klasy 3a to kod klasy to litera A.
W przypadku innego nazewnictwa klas np. 3Tmi zapytaj w swojej szkole jaki kod klasy został przydzielony dla Twojej klasy na egzamin maturalny.
Identyfikacja klas do egzaminu maturalnego zawiera się w zakresie A-Z, 1-3.
Błędny numer w dzienniku. Dla numerów 1 - 9 wpisz 01 - 09

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Należy podać numer w dzienniku pod którym jesteś wpisany w tym roku szkolnym - np. 01, 10, 22
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest opcjonalne.
Aby zdawać przedmioty na poziomie dwujęzycznym lub dodatkowe przedmioty w drugim języku nauczania
należy wskazać język dwujęzyczności. Po wybraniu języka, w dalszej części deklaracji,
pojawi się możliwośc wyboru przedmiotów zdawanych w drugim języku nauczania.
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest opcjonalne.
W klasach dwujęzycznych z językiem hiszpański można ubiegać się o dyplom Titulo de Bachiller, zdając dodatkowe egzaminy min. z literatury hiszpańskiej, historii i geografii Hiszpani.
Hiszpańskie świadectwo maturalne przynosi wiele korzyści dla osób planujących studiowanie w Hiszpanii.
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest opcjonalne.
Aby zdawać język mniejszości narodowej
należy wskazać jaki to język.
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest opcjonalne.
W klasach o nauczaniu języka mniejszości narodowej zdawanie egzaminu z języka mniejszości narodowej jest obowiązkowe.
Zaznaczenie tej opcji umożliwi dodanie do deklaracji odpowiednich egzaminów obowiązkowych.
 MATURA - Dane osobowe 
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać nazwisko - np. Kowalski
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać pierwsze imię - np. Jan
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest opcjonalne.
Należy wpisać drugie imię, jeśli takie posiadasz - np. Krzysztof.
W innym przypadku pole to pozostaw puste.
Numer PESEL zawiera niedozwolone znaki. PESEL musi zawierać 11 cyfr.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest wymagane.
Przepisz numer PESEL z dowodu osobistego - np. 80102206540
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola następuje automatycznie.
Sprawdź czy data w tym polu zgadza się z Twoją datą urodzenia.
Błędna data oznacza, że numer PESEL został wpisany nieprawidłowo - sprawdź PESEL.
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest wymagane.
Wpisz nazwę miejsowości w której się urodziłeś - np. Zielona Góra.
Jeśli dwuczłonowa nazwa się nie mieści użyj skrótu dla drugiej części nazwy.
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest automatyczne.
Sprawdź czy płeć podana w tym polu się zgadza.
Błędna płeć oznacza, że numer PESEL został wpisany nieprawidłowo - sprawdź PESEL.
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest opcjonalne.
Możesz podać swój adres e-mail.
Przyspieszy to kontakt szkoły z Tobą w przypadku błędów/nieścisłości w deklaracji.
Dodatkowo na podany adres e-mail otrzymasz kopię deklaracji w formacie PDF oraz inne informacje organizacyjne z systemu planer.edu.pl
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest wymagane.
Podaj telefon kontaktowy do siebie. Tylko cyfry, bez spacji.
Przyspieszy to kontakt szkoły z Tobą w przypadku błędów/nieścisłości w deklaracji. Numer telefonu jest wymagany do prawidłowego zgłoszenia Twojej deklaracji przez szkołę do OKE.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem maturalnym i procesem rekrutacji na studia zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest wymagane.
Podane w formularzu dane są przetwarzane tylko na potrzeby wygenerowania deklaracji oraz planowania matur przez Twoją szkołę z wykorzystaniem elektronicznego systemu planer.edu.pl
Dane kontaktowe są wykorzystywane tylko do wygenerowania deklaracji - nie są zapamiętywane w systemie.
Dane które nie zostaną zatwierdzone przez szkołę są usuwane po 30 dniach od ich wytworzenia.
Możesz użyć tej aplikacji do wydrukowania deklaracji nawet jeśli Twoja szkoła nie używa systemu planer.edu.pl wydrukowana deklaracja jest zgodna z drukiem CKE i jest wypełniona danymi podanymi w formularzu.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tylko dla celów związanych ze złożeniem elektronicznej kopii deklaracji maturalnej oraz organizacji egzaminu maturalnego przez moją szkołę w elektronicznym systemie planowania egzaminów (planer.edu.pl) zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Wiem, że moje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, poza moją szkołą posiadającą podany przeze mnie kod OKE.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie https://polskieportale.pl/rodo

 MATURA - Dane kontaktowe 
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać pełen adres zamieszkania z typem ulicy, nazwą ulicy, numerem domu i ew. mieszkania - np. ul. Czerwona 23/4
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać miejscowość zamieszkania - np. Koszalin
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać kod pocztowy adresu zamieszkania w formacie 00-000 - np. 50-845
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Deklaracja maturalna 2022 -wypełnienie pola jest opcjonalne.
Należy wpisać miejscowość poczty - np. Wejherowo
Pole wypełnij tylko w przypadku kiedy miejscowość poczty różni się od zamieszkania.
 MATURA 2022 - Przedmioty obowiązkowe 

język polski

matura część ustna

bez określania poziomu

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot
nie zdaję tego przedmiotu

język polski

matura część pisemna

poziom podstawowy

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot
nie zdaję tego przedmiotu

język

matura część ustna

bez określania poziomu

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot
nie zdaję tego przedmiotu

język -

matura część pisemna

poziom podstawowy

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot

matematyka

matura część pisemna

poziom podstawowy

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot

język miejszości narodowej

matura część ustna

bez określania poziomu

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot

język miejszości narodowej

matura część pisemna

poziom podstawowy

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot
 MATURA 2022 - Przedmioty dodatkowe - część ustna 

język mniejszości etnicznej (łemkowski)

matura część ustna

bez określania poziomu

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

język regionalny (kaszubski)

matura część ustna

bez określania poziomu

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

język mniejszości narodowej

matura część ustna

bez określania poziomu

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

język -

ten sam co język obowiązkowy

matura część ustna

poziom dwujęzyczny

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

język -

inny niż wybrany język obowiązkowy

matura część ustna

-

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
język:

poziom:

język -

inny niż wybrany język obowiązkowy

matura część ustna

-

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
język:

poziom:
 MATURA 2022 - Przedmioty dodatkowe - część pisemna - wybranych: 0 (minimalnie 1 - maksymalnie 6) 

biologia

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

chemia

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

filozofia

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

fizyka

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

geografia

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

historia

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

historia muzyki

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

historia sztuki

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

informatyka

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:
środowisko:
program użytkowy:
język programowania:
program użytkowy:
język programowania:

język kaszubski

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język mniejszości narodowej

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język polski

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język łaciński i kultura antyczna

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język łemkowski

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

matematyka

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

wiedza o społeczeństwie

matura część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język -

ten sam co język obowiązkowy

matura część pisemna

poziom -

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język -

inny niż język obowiązkowy

matura część pisemna

poziom -

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
język:

poziom:

język -

inny niż język obowiązkowy

matura część pisemna

poziom -

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
język:

poziom:
 MATURA - Dodatkowe zadania w języku dwujęzyczności z przedmiotów 

biologia

matura część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

chemia

matura część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

fizyka

matura część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

geografia

matura część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

historia

matura część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

matematyka

matura część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
W tym miejscu będzie przycisk generuj deklarację. Deklaracja dostępna będzie po opublikowaniu aktualnych wzorów deklaracji przez CKE - prawdopodobna data: 2021-09-02. Zapamiętaj ten adres, polub na FB, przekaż znajomym. Korzystaj za darmo!

Polub nas na FB:

Edycja deklaracja.edu.pl: deklaracja maturalna online 2022 - rok szkolny 2021/2022