Deklaracja.edu.pl wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. OK
Wypełnij deklarację maturalną deklaracja.edu.pl
Planowanie matury dla szkoły matura planer dla szkół

Informacje dotyczące programu planera dla szkół znajdują się na stronie:


Aplikacja zintegrowana z deklaracja.edu.pl

AU Pair? Wyjazdy z nauką języka? A może zwiedzanie świata?

EF studia i wyjazdy językowe

Deklaracja maturalna MATURA 2018
deklaracja.edu.pl za darmo

Maturzysto, abituriencie !!!

Jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum lub szkoły artystycznej w roku szkolnym 2017/2018 - nieuchronnie nadszedł moment w którym zdecydujesz do jakich egzaminów maturalnych przystąpisz na maturze.
  • Strona na której się znajdujesz pomaga poprawnie wypełnić wymaganą deklarację (Załącznik 1a_N CKE).
  • Pamiętaj, że wypełniony druk musisz wydrukować dwustronnie (na jednej kartce) wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany z tej strony plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).
  • Tak przygotowaną deklarację musisz podpisać w wymaganych miejscach (oznaczonych V) i złożyć w swojej szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.
  • Deklarację możesz wypełniać wiele razy - ważna jest ta deklaracja której wydruk dostarczysz do szkoły (każda deklaracja jest opatrzona unikalnym identyfikatorem).
  • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie maturalnym - Centrala Komisja Egzaminacyjna (CKE)
  • Terminy egzaminów maturalnych - matura terminy komunikat CKE

informacja Do poprawnego działania strony wystarczy dowolna przeglądarka ze standardowymi ustawieniami (włączona obsługa javascript) oraz program do odczytu plików PDF. Nie jest wymagana instalacja jakichkolwiek dodatków typu flash, java czy silverlight.

Pola wymagane wyróżnione są czerwoną ramką. - Pola zatwierdzone wyróżnione są zieloną ramką.

polityka prywatności Dane osobowe wraz z deklaracją zatwierdzoną przez Twoją szkołę są przetwarzane tylko na potrzeby funkcjonowania systemu do planowania matur. Wgląd w te dane ma tylko Twoja szkoła w ramach programu planera maturalnego. Dane osobowe i deklaracje, które nie zostały zatwierdzone przez szkołę, są usuwane z systemu po 30 dniach od ich wytworzenia. Dane zawarte w części - DANE KONTAKTOWE - są wykorzystywane tylko do wygenerowania deklaracji (nie są przechowywane w systemie). Wszystkie dane osobowe są usuwane po zakończeniu egzaminów maturalnych. Administratorem danych osobowych (ADO) jest firma PolskiePortale.pl Sp. z o.o. (ul. Leona Heyki 2; 70-631 Szczecin; KRS 79761; NIP PL 9552025793). Przetwarzanie danych jest zgodne z wytycznymi GIODO dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych. Witryna deklaracja.edu.pl wykorzystuje pliki COOKIE do celów statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania formularza. Możesz wyłączyć pliki COOKIE używając ustawień przeglądarki, może to jednak spowodować nieprawidłowe działanie tej strony.

matura ok 11294
wypełnionych deklaracji w zeszłym roku Dziękujemy
e-mail

Pytania oraz zgłoszenia błędów i problemów prosimy przesyłać na adres:

polityka prywatności Deklaracja dla absolwentów dostępna jest po podaniu prawidłowego roku ukończenia szkoły. W szczególnych przypadkach egzaminy dla absolwentów są odpłatne - szczegóły. W przypadku likwidacji szkoły macierzystej absolwenta deklarację składa się do OKE do 31 grudnia na specjalnych drukach - szczegóły w OKE.

Deklaracja dostępna będzie po opublikowaniu aktualnych wzorów deklaracji przez CKE - prawdopodobna data: 2017-09-12. Niestety nie mamy wpływu na termin publikacji procedur przez CKE.
WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ
 MATURA - Dane identyfikacyjne 
697d7abf693eae9e541c0d6904250693671cb94b
2018
1a_N
Błędny kod szkoły, wymagany format kodu 333333-wwwww

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Kod szkoły jest unikalnym identyfikatorem nadanym szkole przeprowadzającej egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Aby wypełnić te pole muisz zapytać o ten kod w swojej szkole.
Błędny rok ukończenia szkoły

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Należy podać rok ukończenia szkoły - np. 2018
Błędny rok otrzymania świadectwa. Nowa matura od 2004 roku. Rok otrzymania świadectwa nie może być wcześniejszy niż ukończenia szkoły.

OK
?
Należy podać rok otrzymania świadectwa dojrzałości - np. 2012
W przypadku nieuzyskania świadectwa dojrzałości pole to należy pozostawić puste.
?
Należy podać czy w poprzednich latach absolwent przystępował już do egzaminu maturalnego
Błędny kod klasy

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Jeśli uczęszczasz np. do klasy 3a to kodem klasy jest litera A.
W przypadku innego nazewnictwa klas np. 3Tmi zapytaj w swojej szkole jaki kod klasy został przydzielony dla Twojej klasy na egzamin maturalny.
Identyfikacja klas do egzaminu maturalnego jest z zakresu A-Z, 1-3.
Błędny numer w dzienniku. Dla numerów 1 - 9 wpisz 01 - 09

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Należy podać numer w dzienniku pod którym jesteś wpisany w tym roku szkolnym - np. 01, 10, 22
?
Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.
Aby zdawać przedmioty na poziomie dwujęzycznym lub dodatkowe przedmioty w drugim języku nauczania
należy wskazać język dwujęzyczności. Po wybraniu języka, w dalszej części deklaracji,
pojawi się możliwośc wyboru przedmiotów zdawanych w drugim języku nauczania.
?
Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.
Aby zdawać język mniejszości narodowej
należy wskazać jaki to język.
?
Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.
W klasach o nauczaniu języka mniejszości narodowej zdawanie egzaminu z języka mniejszości narodowej jest obowiązkowe.
Zaznaczenie tej opcji umożliwi dodanie do deklaracji odpowiednich egzaminów obowiązkowych.
 MATURA - Dane osobowe 
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać nazwisko - np. Kowalski
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać pierwsze imię - np. Jan
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.
Należy wpisać drugie imię, jeśli takie posiadasz - np. Krzysztof.
W innym przypadku pole to pozostaw puste.
Numer PESEL zawiera niedozwolone znaki. PESEL musi zawierać 11 cyfr.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest wymagane.
Przepisz numer PESEL z dowodu osobistego - np. 80102206540
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest automatyczne.
Sprawdź czy data w tym polu zgadza się z Twoją datą urodzenia.
Błędna data oznacza, że numer PESEL został wpisany nieprawidłowo - sprawdź PESEL.
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest wymagane.
Wpisz nazwę miejsowości w której się urodziłeś - np. Zielona Góra.
Jeśli dwuczłonowa nazwa się nie mieści użyj skrótu dla drugiej części nazwy.
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest automatyczne.
Sprawdź czy płeć podana w tym polu się zgadza.
Błędna płeć oznacza, że numer PESEL został wpisany nieprawidłowo - sprawdź PESEL.
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.
Należy wpisać nazwisko rodowe tylko w przypadku kiedy jest ono inne od obecnego - np. Nowak
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.
Możesz podać swój adres e-mail.
Przyspieszy to kontakt szkoły z Tobą w przypadku błędów/nieścisłości w deklaracji.
Dodatkowo na podany adres e-mail otrzymasz kopię deklaracji w formacie PDF oraz inne informacje organizacyjne z systemu planer.edu.pl
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.
Możesz podać telefon kontaktowy do siebie. Tylko cyfry, bez spacji.
Przyspieszy to kontakt szkoły z Tobą w przypadku błędów/nieścisłości w deklaracji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem maturalnym i procesem rekrutacji na studia zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

?
Wypełnienie tego pola jest wymagane.
Podane w formularzu dane są przetwarzane tylko na potrzeby wygenerowania deklaracji oraz planowania matur przez Twoją szkołę z wykorzystaniem elektronicznego systemu planer.edu.pl
Dane kontaktowe są wykorzystywane tylko do wygenerowania deklaracji - nie są zapamiętywane w systemie.
Dane które nie zostaną zatwierdzone przez szkołę są usuwane po 30 dniach od ich wytworzenia.
Możesz użyć tej aplikacji do wydrukowania deklaracji nawet jeśli Twoja szkoła nie używa systemu planer.edu.pl wydrukowana deklaracja jest zgodna z drukiem CKE i jest wypełniona danymi podanymi w formularzu.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tylko dla celów związanych ze złożeniem elektronicznej kopii deklaracji maturalnej oraz organizacji egzaminu maturalnego przez moją szkołę w elektronicznym systemie planowania egzaminów (planer.edu.pl) zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

 MATURA - Dane kontaktowe 
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać pełen adres zamieszkania z typem ulicy, nazwą ulicy, numerem domu i ew. mieszkania - np. ul. Czerwona 23/4
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać miejscowość zamieszkania - np. Koszalin
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
Należy wpisać kod pocztowy adresu zamieszkania w formacie 00-000 - np. 50-845
Podana wartość jest nieprawidłowa.

OK
?
Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.
Należy wpisać miejscowość poczty - np. Wejherowo
Pole wypełnij tylko w przypadku kiedy miejscowość poczty jest inna niż zamieszkania.
 MATURA - Przedmioty obowiązkowe 

język polski

część ustna

bez określania poziomu

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot
nie zdaję tego przedmiotu

język polski

część pisemna

poziom podstawowy

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot
nie zdaję tego przedmiotu

język

część ustna

bez określania poziomu

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot
nie zdaję tego przedmiotu

język -

część pisemna

poziom podstawowy

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot

matematyka

część pisemna

poziom podstawowy

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot

język miejszości narodowej

część ustna

bez określania poziomu

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot

język miejszości narodowej

część pisemna

poziom podstawowy

egzamin obowiązkowy

zdaję ten przedmiot
 MATURA - Przedmioty dodatkowe - część ustna 

język mniejszości etnicznej (łemkowski)

część ustna

bez określania poziomu

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

język regionalny (kaszubski)

część ustna

bez określania poziomu

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

język mniejszości narodowej

część ustna

bez określania poziomu

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

język -

ten sam co język obowiązkowy

część ustna

poziom dwujęzyczny

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

język -

inny niż wybrany język obowiązkowy

część ustna

-

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
język:

poziom:
 MATURA - Przedmioty dodatkowe - część pisemna - wybranych: 0 (minimalnie 1 - maksymalnie 6) 

biologia

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

chemia

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

filozofia

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

fizyka

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

geografia

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

historia

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

historia muzyki

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

historia sztuki

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

informatyka

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:
środowisko:
program użytkowy:
język programowania:
program użytkowy:
język programowania:

język mniejszości etnicznej (łemkowski)

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język mniejszości narodowej

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język polski

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język regionalny (kaszubski)

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język łaciński i kultura antyczna

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

matematyka

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

wiedza o społeczeństwie

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

wiedza o tańcu

część pisemna

poziom rozszerzony

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język -

ten sam co język obowiązkowy

część pisemna

poziom -

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
poziom:

język -

inny niż język obowiązkowy

część pisemna

poziom -

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
język:

poziom:
 MATURA - Dodatkowe zadania w języku dwujęzyczności z przedmiotów 

biologia

część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

chemia

część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

fizyka

część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

geografia

część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

historia

część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu

matematyka

część pisemna

w języku

egzamin dodatkowy

nie zdaję tego przedmiotu
W tym miejscu będzie przycisk generuj deklarację. Deklaracja dostępna będzie po opublikowaniu aktualnych wzorów deklaracji przez CKE - prawdopodobna data: 2017-09-12. Zapamiętaj ten adres, polub na FB, przekaż znajomym. Korzystaj za darmo!

Polub nas na FB: